We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zondag 23 oktober 2011

'Eigenwaarde'

Zondag even niet werken, maar met de paardjes erop uit, rijden met Sophie en Carmen en fietsen en lopen met Charlie. Nou niet werken, we kunnen het niet laten om toch nog even te brainstormen over onze tarifering naar aanleiding van ons gesprek met de accountant. We vinden het beide niet makkelijk onze 'eigenwaarde' te bepalen. Het bepalen van eigenwaarde is niet alleen het goedmaken met een tarief. Het blijkt in iedere situatie weer een andere lading te kunnen hebben, waardoor ineens dat gevoel van balans in geven en nemen weer anders is. Hoe vang je dit in hemelsnaam op met een standaard tarievenlijst?? We brainstormen over ruilhandel, maar hoe doe je dat? Ga je dan naar de bakker en vraag je, in ruil voor een gezicht in de markt begeleid door Buitenpaards, een jaar gratis brood??! Toch blijven wij van mening dat de waardebepaling geheel afhankelijk is van persoon, plaats en situatie. Eigenlijk een stukje maatwerk dus. Dat wordt nog een aardige puzzel.