We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

woensdag 27 juli 2011

Thuisfront

Steun van de achterban vinden we allebei belangrijk, dus we betrekken onze partners meteen vanaf het begin bij ons idee. Niet voor de goedkeuring, maar voor het begrip en de steun tijdens de start en de voortgang van onze onderneming. We betrekken ze bij het bedenken van onze mantra, de te kiezen rechtsvorm en tarifering. We vragen ons af of mannen dit ook met hun vrouwen zouden afstemmen, of is dit een typisch vrouwending?