We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systemisch Paardencoaching


De lichting Paardencoaches van 2010
Paardencoaching is een van de meest directe manieren van coaching en leidt in korte tijd naar de essentie van iemands vraag. De ervaring leert inmiddels dat de (leer)effecten blijvend zijn. Paardencoaching kun je inzetten bij leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit; adviesvaardigheden, teamontwikkeling & persoonlijke coaching.

Wind Organisatieontwikkeling staat aan de basis van Paardencoaching in Nederland en heeft zich ten doel gesteld dit werkveld verder te ontwikkelen door middel van onderzoek, opleiding, intervisie en samenwerking met anderen paardencoaches. Zij verzorgen sinds 2006 de Basisopleiding Paardencoaching vanuit systemisch perspectief. In 2010 start het eerste verdiepingsblok "lezen van de gestalt" voor mensen die de basisopleiding hebben afgerond. Om een indruk te krijgen van wat paardencoaching concreet inhoudt, wil ik u verwijzen we naar de website van Wind Organisatieontwikkeling.

In 2010 heb ik bij Wind Organisatieontwikkeling de basis opleiding Systemisch Paardencoaching gevolgd. In 2012 heb ik daar ook het verdiepingsblok "Lezen van de Gestalt" gedaan. Of het nu het faciliteren van de Buitenpaardslocatie en de paarden is, of mijn eigen inzet als paardencoach of meta-coach, ik blijf de intervisiedagen met collega-paardencoaches een bron van inspiratie vinden. Tevens vind ik het interessant om te zien hoe we met elkaar een vorm van samenwerking zoeken zonder onze eigen identiteit en werkwijze te verliezen. Er hebben er inmiddels een flink aantal plaatsgevonden en ik zal hier binnenkort meer over vertellen.

De lichting Paardencoaches van Wind 2010-1
Omdat wij tijdens de opleiding, en daarna tijdens diverse samenwerkingsverbanden, intervisiedagen en andere ontmoetingen, ontzettend veel met elkaar gedeeld hebben, en nog steeds van elkaar leren. Stel ik ze graag aan jullie voor (van links naar rechts op de foto):

Charlotte van Iersel - CV-Coaching
Evelien Beentjes - Persoonlijke Coach
Paulette van Hezik - Coeurage
Annemieke Hijink - Bureau Hijink & Zo
Elsa Boddéus - Paardenboerderij Meulegoorn.nl
Gerda Dekker - Dekker Consult
Ageeth van der Sijde - Buitenpaards
Francisca Staleman - Coachend Paard
Ruud Knaapen - Wind Organisatieontwikkeling
Muriël Daal - Wind Organisatieontwikkeling

Niet op de foto:
Monique Veldhoven - Move4change
Sinds de oprichting van Buitenpaards is ook Trinke van Dam - De Verbeelder bij de intervisiedagen van deze groep paardencoaches aanwezig.