We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

donderdag 5 september 2013

Breng het in beeld!

Een jaar geleden, 29 september 2012, zijn 12 paardencoaches in Amsterdam samengekomen voor een brainstormsessie. Aanleiding hiervoor was het onderzoek (enquête) naar een collectief Systemische Paardencoaching. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bureau Wind. Trinke en ik waren bij deze brainstormsessie, niet zozeer als systemisch paardencoach (hoewel ik ook de opleiding bij Wind gevolgd heb in 2010) maar meer vanuit een mogelijke faciliterende rol. Wellicht kan Buitenpaards haar steentje bijdragen bij de totstandkoming van een collectief, bedachten wij. Tijdens deze ontmoeting is er uitgebreid met elkaar kennis gemaakt en zijn de verwachtingen gepeild. Besloten is in 2013 twee intervisiedagen te organiseren met als doel van elkaar en met elkaar te leren. Echt kennis delen en mogelijk wat te experimenteren. Deze twee dagen hebben plaatsgevonden in januari, bij Maatje Bon in Merksplas (België) en in april, bij Nicolle Themmen in Vaassen.

Op 13 september a.s. is er bij ons in Strijensas een vervolg bijeenkomst met als doel de verwachtingen van een jaar geleden te herijken en de toekomstverwachtingen voor het collectief en ieders rol en bijdrage daarin te gaan verbeelden in een zogenaamd Groeps Visioningsessie. Afgelopen week zijn de enveloppen met de voorbereidingsoefening naar iedereen op de post gegaan. Leuk!!! Kijk er echt naar uit!