We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

donderdag 6 juni 2013

Delen is vermenigvuldigen

Met ingang van deze week zal onze paardenstal op de vrijdagen de thuisbasis en het werkterrein zijn van Paardenosteopaat Michael Hamerslag. Door extreme drukte en zijn grote plichtsbesef naar de paarden toe die zijn hulp nodig hebben, ziet Michael zich genoodzaakt zijn agenda efficiënter in te richten zodat hij zo min mogelijk cliënten hoeft teleur te stellen en zoveel mogelijk paarden kan helpen. Het liefst had Michael deze cliënten thuis ontvangen maar dat is helaas, praktisch en logistiek gezien, niet altijd mogelijk.

Omdat Michael en Carolina onze achterburen zijn, en wij over een grote stal en een redelijke parkeergelegenheid voor trailers beschikken, leek het ons een goed idee onze locatie aan te bieden voor zolang dat voor Michael en Carolina nodig is. Vooralsnog wordt deze dag specifiek gebruikt voor spoedgevallen en wedstrijdpaarden. Voor praktische vragen omtrent parkeren en/of de aanvliegroute kunt u mij bereiken op 0651427049. Voor alle overige zaken zoals afspraken, behandelingen e.d. kunt u terecht bij Michael Hamerslag. De contactgegevens van Michael Hamerslag vindt u hier.