We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

donderdag 16 februari 2012

In verbinding samenwerken

Binnen ons Buitenpaards ondernemen, zijn wij allebei onze grootste testcase en studiebron als het gaat om het ontwikkelen van een methode voor klanten om succesvol samen te werken en keuzes te maken, die voor ieder individueel de beste zijn. Zo lezen we het boek "De Verbinding" van Lynne McTaggart waarin zij schrijft over wetenschappelijke onderzoeken en waarbij geconcludeerd wordt, dat wij een fundamentele drang tot samenwerking, deelgenootschap en zelfs zelfopoffering hebben. Hierdoor hebben wij de automatische wens ontwikkeld om anderen te dienen, zelfs als dit in ons eigen nadeel is.

Hoe zit dit eigenlijk bij ons, waarom hebben wij die drang tot samenwerken, en versmelten we niet te veel? Bij de start van onze samenwerking beloven we elkaar plechtig dat onze gezamenlijke doelen gebaseerd moeten zijn op onze eigen individuele keuzes. Maar in de praktijk blijkt dat onze altruïstische drijfveer tot samenwerking, waarover McTaggert schrijft, ook bij ons biologisch is verankerd. Want ondanks onze zoektocht naar de juiste keuzes die binnen onze eigen "blauwdruk" passen, zijn wij als geen ander in staat om ons af te stemmen op de gevoelens van elkaar. We zijn namelijk in staat de dingen door de ogen van de ander te zien. Deze zogenaamde samensmelting/verbinding waarover McTaggert schrijft, zien wij in onze samenwerking binnen Buitenpaards, maar ook tijdens onze workshops met klanten. Hoe verwarrend is het dan als je uiteindelijk apart van elkaar die euforie verliest, omdat je in het samen bedenken van de bedrijfsstrategie voorbij bent gegaan aan wat belangrijk voor jou zelf is.


Dat is dan ook de reden waarom wij beginnen met het bekijken van de blauwdruk van iedere klant. Wat is jouw karakter en welke talenten heb jij? Voorafgaand en tijdens de workshop: “wat is mijn gewenste droomscenario?”, maken wij inzichtelijk wie jij bent, zonder je daarbij in een hokje te stoppen. Zodat je tijdens het samenwerken met de ander steeds meer gaat snappen, “wat is van mij en wat zou hierin van de ander zijn?“ Onze eigen ervaring is dat als wij dit blijven toetsen en ons zelf uitspreken naar elkaar, we uiteindelijk allebei onze eigen droom houden èn daarnaast ons gezamenlijke Buitenpaards-ideaal, met een vergrote kans op een blijvende succesvolle samenwerking.