We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vrijdag 16 december 2011

Plagiaat of 'Plaag-en-Haat'?

Eén van onze cliënten, een paardencoach, stuurde ons een email door, die zij ontving van een andere, voor haar bekende, paardencoach.  In deze email wordt onze cliënt vriendelijk, doch heel dringend verzocht  een bepaalde tekst te verwijderen uit haar communicatiemiddelen. De betreffende tekst was namelijk inmiddels door haar als merk gedeponeerd.

Onze cliënt vraagt ons advies over hoe te reageren. Zij en andere paardencoach werkten namelijk afgelopen zomer enige tijd met elkaar in een gezamenlijke workshop met desbetreffende naam. Na een aantal sessies bleken hun werkwijzen niet overeen te komen en eindigt de samenwerking. Onze cliënt ervaart dit als zeer spijtig, maar noodzakelijk.  Andere paardencoach komt daar nu op terug met een soort van waarschuwing van plagiaat.

Voor Ageeth, omdat zij persoonlijk betrokken is bij het ontstaan van de naam, niet zo gemakkelijk een objectief advies te geven. Zij bedenkt namelijk in mei 2010 de naam voor de workshop van onze cliënt. Als vriendendienst, spontaan en zonder kosten. Ageeth maakt zelfs nog een blocnote met daarop deze naam en foto’s van cliënt haar paarden. Nooit aan gedacht dit te deponeren. En waarom ook? Iedere ondernemer wil toch graag zelf met iets origineels komen? Of moeten wij er altijd van uitgaan dat iets goeds gepikt wordt? Delen is toch verbinden?

Zodra een idee ontstaat, waar ook ter wereld, komt zo’n idee meteen al in de ether. Waar begin je dan met eigendomsrechten claimen? Ondanks die nobele gedachte, schiet Ageeth in haar boosheid bij het lezen van dit ‘onrecht’ en wil er ‘werk van maken’. Gelukkig is zij inmiddels zo wijs daar altijd eerst een (slapeloos) nachtje over te slapen, voordat zij een vernietigend oordeel lanceert.

Het mooie van onze samenwerking is dan, dat de één de ander kan wijzen op het ‘anders ondernemen’ en het even los van eigen ego, vanuit een ander perspectief te bekijken.

We komen tot de conclusie dat de waarschuwing voor plagiaat meer lijkt op plaag-en-haat. Natuurlijk heb je, nu de naam is gedeponeerd, geen poot meer op te staan, maar is het onze energie waard om daar boos tegen te ageren? Na overleg met cliënt, besluit zij uit te blijven gaan van haar eigen kracht en in januari met een schone zakelijke lei en een nieuw creatieve start, aan 2012 te beginnen. De betreffende woorden zijn van haar website en twitter af. Veren recht schudden en het akkefietje, met alle negatieve energie, daar laten waar het hoort….