We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vrijdag 23 december 2011

BuitenPaards wenst iedereen 
fijne feestdagen en een inspirerend nieuw jaar!dinsdag 20 december 2011

Bezinning

Met het nieuwe jaar in zicht, vinden wij het tijd voor het maken van een vision board voor Buitenpaards met daarop onze visie voor 2012.
Zoals alles zich in de winter terugtrekt en de natuur als het ware verstilt om krachten te verzamelen, begeven wij ons, gehuld in kerstsfeer, ook in stilte met stapels tijdschriften om ons heen. De zogenaamde proefperiode hebben wij inmiddels wel achter ons gelaten en we bereiden ons voor op het begin van een nieuw jaar. Wie en wat willen wij zijn, betekenen en uitstralen in 2012? We besluiten los van elkaar te werken, met in gedachten onze eigen rol binnen Buitenpaards; intuïtief en uitgaande van onze eigen persoonlijke blauwdruk, wat telkens weer de basis is van de volgende stap. Prachtig om te zien is, dat na afloop onze platen bijna naadloos op elkaar aansluiten!  Het is een waar kunstwerk geworden. Leuk om een kaart van te maken, om te versturen naar onze relaties tijdens bijzondere momenten, of zomaar, om te vragen hoe het gaat. Ook nu blijkt weer dat het vastleggen van een visie in beeld zo goed overeenkomt met wie wij zelf zijn, dat de visie voor Buitenpaards daaruit vanzelf ontstaat. 

vrijdag 16 december 2011

Plagiaat of 'Plaag-en-Haat'?

Eén van onze cliënten, een paardencoach, stuurde ons een email door, die zij ontving van een andere, voor haar bekende, paardencoach.  In deze email wordt onze cliënt vriendelijk, doch heel dringend verzocht  een bepaalde tekst te verwijderen uit haar communicatiemiddelen. De betreffende tekst was namelijk inmiddels door haar als merk gedeponeerd.

Onze cliënt vraagt ons advies over hoe te reageren. Zij en andere paardencoach werkten namelijk afgelopen zomer enige tijd met elkaar in een gezamenlijke workshop met desbetreffende naam. Na een aantal sessies bleken hun werkwijzen niet overeen te komen en eindigt de samenwerking. Onze cliënt ervaart dit als zeer spijtig, maar noodzakelijk.  Andere paardencoach komt daar nu op terug met een soort van waarschuwing van plagiaat.

Voor Ageeth, omdat zij persoonlijk betrokken is bij het ontstaan van de naam, niet zo gemakkelijk een objectief advies te geven. Zij bedenkt namelijk in mei 2010 de naam voor de workshop van onze cliënt. Als vriendendienst, spontaan en zonder kosten. Ageeth maakt zelfs nog een blocnote met daarop deze naam en foto’s van cliënt haar paarden. Nooit aan gedacht dit te deponeren. En waarom ook? Iedere ondernemer wil toch graag zelf met iets origineels komen? Of moeten wij er altijd van uitgaan dat iets goeds gepikt wordt? Delen is toch verbinden?

Zodra een idee ontstaat, waar ook ter wereld, komt zo’n idee meteen al in de ether. Waar begin je dan met eigendomsrechten claimen? Ondanks die nobele gedachte, schiet Ageeth in haar boosheid bij het lezen van dit ‘onrecht’ en wil er ‘werk van maken’. Gelukkig is zij inmiddels zo wijs daar altijd eerst een (slapeloos) nachtje over te slapen, voordat zij een vernietigend oordeel lanceert.

Het mooie van onze samenwerking is dan, dat de één de ander kan wijzen op het ‘anders ondernemen’ en het even los van eigen ego, vanuit een ander perspectief te bekijken.

We komen tot de conclusie dat de waarschuwing voor plagiaat meer lijkt op plaag-en-haat. Natuurlijk heb je, nu de naam is gedeponeerd, geen poot meer op te staan, maar is het onze energie waard om daar boos tegen te ageren? Na overleg met cliënt, besluit zij uit te blijven gaan van haar eigen kracht en in januari met een schone zakelijke lei en een nieuw creatieve start, aan 2012 te beginnen. De betreffende woorden zijn van haar website en twitter af. Veren recht schudden en het akkefietje, met alle negatieve energie, daar laten waar het hoort….

vrijdag 9 december 2011

Authentiek ondernemen

De afgelopen weken startten we een aantal trajecten met ondernemers. Vooraf, in een kennismakingsgesprek, vragen we de ondernemer om een concrete vraag. Op basis daarvan stellen we een aantal bouwstenen voor om mee te werken, waaronder een workshop vision board maken.

Zo hadden wij enkele weken terug de volgende concrete vraag; ‘Ik zoek de verbindende factor om evenwicht te brengen in het uiterlijk van de homepage van mijn website’. Kijkend naar de vraag die er lag, overwogen wij het maken van een Vision Board over te slaan, omdat we dachten dat we aan het einde van de sessie niet meer aan de vraag zouden toekomen. Onze cliënt gaf juist aan heel graag een vision board te maken. En dat bleek een goede zet, want na doorvragen en verder onderzoek blijkt de verbindende factor ook te gaan om het verbinden van de persoonlijke visie met de missie van de onderneming. En dit kwam juist tot uitdrukking met behulp van het Vision board.

Met het vision board als uitgangspunt, brengen we met het doorlopen van zes logische niveaus de persoonlijke gewenste situatie in contact met de missie van het bedrijf. Zo weerspiegelt de onderneming ook de persoon achter de onderneming. Als ondernemer en onderneming op elkaar aansluiten, met andere woorden, de onderneming authentiek is, trek je de doelgroep aan die bij je past.

vrijdag 2 december 2011

Verbinden en Verbeelden

Hoe verder we komen met onze onderneming hoe meer contact we maken met onze eigen missie. In ons ondernemersplan wijdden we twee pagina’s aan onze visie en missie, maar kunnen dit nog niet in een paar zinnen vertalen naar een concrete missie. Om voor ons plan te komen tot een visie en missie stellen we ons zelf een aantal vragen:
Hoe ziet onze ideale wereld eruit? Waar willen we staan over vijf jaar? Hoe bereiken we onze gedroomde positie? Wat zijn de resultaten die we willen bereiken? Waarom is Buitenpaards op de wereld? Wat zijn onze intenties en ambities? Wat dragen wij bij aan deze ideale wereld?

Nu, een paar maanden verder, beginnen we pas contact te maken met de antwoorden die we toen opschreven; door de vragen die we krijgen, door opmerkingen van mensen om ons heen en door onze eigen bijdragen aan Buitenpaards. We formuleren onze missie daarom als volgt:

Buitenpaards is een platform voor ondernemers die met paarden werken. Buitenpaards begeleidt op praktische en creatieve wijze in ondernemerschap met als doel persoonlijke visie en bedrijfsmissie in elkaar over te laten lopen, waardoor een meer authentieke manier van communiceren en ondernemen ontstaat. Daarnaast brengt Buitenpaards verschillende ondernemers met elkaar in contact met als doel elkaar te versterken in een diversiteit aan talenten en activiteiten.

In twee woorden samengevat is wat wij bijdragen: verbinden en verbeelden