We need nature to show us the way home, the way out of the prison of our minds. We got lost in doing, thinking, remembering, anticipating; lost in a maze of complexity and a world of problems. We have forgotten what rocks, plants and animals still know. We have forgotten how to be--to be still, to be ourselves, to be where life is: here and now.

~Eckhart Tolle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

donderdag 4 augustus 2011

Van woonkamer naar 'buitenkantoor'

De ochtend na die bewuste visionboard sessie, geleid door Trinke, keek Ageeth naar haar "plaat" en gelijkertijd naar haar woonkamer en dacht: "Die woonkamer daar wonen we niet en daar zijn we nooit maar wat een prachtige werkplek!" Meubels eruit en bureau's erin, daarmee werd ons hoofdkantoor een feit. Alle faciliteiten zijn er, een inspirerende werkruimte waar we volop brainstormen maar waar we ook met de paarden werken en samen zijn. Onze eerste afspraak in ons nieuwe kantoor is vandaag. We bespreken de eerste opzet van ons ondernemersplan. 

maandag 1 augustus 2011

Ondernemersplan

Om het eens te worden over wat we met onze onderneming voor ogen hebben, schrijven we een ondernemersplan. Voorbeelden van onder andere de Kamer van Koophandel en de Rabobank, helpen ons bij de opzet en de structuur van het plan. We bekijken onder andere de trends in de markt, omschrijven onze visie en missie, bekijken welke partijen in de markt nog meer ondernemers adviseren en beschrijven onze marketing mix. Ons financieel plaatje bekijken we samen met onze accountants in oktober. "Oh, daar kun je zo mee naar de bank!";wordt er door onze naasten geroepen. Maar daar is dit plan niet in de eerste plaats voor gemaakt. Het is ons baken, onze focus, ons stuur. In ons enorme enthousiasme fietsen we er soms op een middag drie nieuwe ondernemersactiviteiten in, waarna we weer, na een onrustige nacht en wat blinde paniek, teruggrijpen naar "Ons plan", want waar was het nu ook allemaal weer om begonnen....?